Logopedie

Logopedie is voor iedereen die problemen ondervindt op het gebied van communicatie. Deze problemen kunnen zich voordoen op het gebied van:

Eten en Drinken, ook pré-verbale logopedie
Kauwen / drinken / slikken / kokhalzen / verslikken

Afwijkende mondgewoonten
Open mondgedrag / speen- en duimzuigen / overmatig speekselverlies / afwijkend slikgedrag

Gehoor
Luister- en/of concentratieproblemen / luide stem / hoorproblemen / auditieve vaardigheden / auditieve verwerkingsproblemen

Spraak
Uitspraak / slissen / stotteren / onduidelijk spreken / hoog spreektempo / nasale spraak / eentonige spraak / schisis / dyspraxie

Taal
Taalbegrip / woordenschat / zinsbouw / taalgebruik / verhaalopbouw / meertaligheid / woordvinding / afasie / non-verbale communicatie

Adem / Stem
Heesheid / verkeerd stemgebruik / keelklachten / ademproblemen / hyperventilatie / verkeerde spreekademhaling / globusgevoel / stemklachten door spreekberoep

Dyslexie
Lees- en/of spellingproblemen