Skip to content

Dyslexie

In Nederland komt dyslexie bij  5 tot 10% van de bevolking voor en is daarmee een zeer veel voorkomende taal- en leerstoornis. Dyslexie kan licht, matig en ernstig van vorm zijn en er zijn meerdere factoren die bepalen hoe veel last iemand er van heeft. Dyslexie is een complex taalprobleem waar het kernprobleem ligt in een moeizame verwerking van spraakklanken (een fonologische verwerkingsstoornis). Logopedisten zijn daarom al vaak in een vroeg stadium betrokken bij de signalering en behandeling van dyslexie.

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. De bekostiging van onderzoek en behandeling bij ernstige dyslexie (ED) werd toen overgeheveld van de  Zorgverzekeringswet naar de Jeugdwet.

Kenmerken van dyslexie bij lezen

  • Moeite met het vlot benoemen van klanken.
  • Hardnekkig spellend blijven lezen ( hakken en plakken) na groep 3.
  • Veel woorden fout lezen ( radend lezen).
  • Langzaam lezen.

Kenmerken van dyslexie bij spelling

  • Moeite met het bedenken welke schrijfletter bij een klank hoort.
  • Spellingregels niet goed kunnen onthouden.
  • Spellingregels niet goed kunnen toepassen.
  • Een hekel hebben aan schrijven door onzekerheid.

Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Ospel heeft een samenwerkingsverband met H&G Onderwijs én Dyslèxica. Hier kan onderzoek naar (ernstige) dyslexie verricht worden en waar indien nodig een ED-traject afgesloten kan worden.

H & G Onderwijs (Weert en Urmond) www.hgonderwijs.nl

Dyslèxica (Weert en Roermond) www.dyslexica.nl

Door onze krachten te bundelen kan er breed onderzoek worden gedaan (zowel audiologisch, psychologisch als orthodidactisch) en kan de gespecialiseerde behandeling van uw kind tóch dicht bij huis plaatsvinden.

Dyslexiebehandeling binnen de vergoedingsregeling (ED-traject)

Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er sprake is van ernstige dyslexie, dan kan de behandeling starten binnen de vergoedingsregeling (ED-traject) bij Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Ospel.
Tijdens de behandelperiode wordt intensief samengewerkt met de school, de ouders en de instelling, waar een ED-traject afgesloten is.

Dyslexiebehandeling buiten de vergoedingsregeling (geen ED-traject)

Ook bij milde of lichte vormen van dyslexie (zoals bij vermoedens van bijkomende aandachts- en/of gedragsproblemen) en bij auditieve verwerkingsproblematiek is er diagnostiek en behandeling mogelijk, maar deze valt buiten de ED-traject-structuur. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden voor uw kind.