Skip to content

Kim Op 't Root

In juli 2007 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven voor de opleiding Logopedie. Na het afronden van de opleiding ben ik direct gaan werken bij Logopediepraktijk Brouwhuis / Dierdonk te Helmond.

In februari 2010 heb ik Logopediepraktijk Brouwhuis / Dierdonk overgenomen en ben ik 6 ½ jaar praktijkhoudster van deze logopediepraktijk geweest.

Per 1 oktober 2012 heb ik mijn praktijk geopend: Praktijk voor Logopedie en Dyslexie Ospel.

Scholing
• Taalontwikkelingsproblemen
—–Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2-6 jaar

• Fonologische problemen / Spraakproblemen
—–Metaphon
—–PROMPT 1

• Lees- en spellingproblemen / dyslexie
—–Dyslexie, herkenning, onderzoek en behandeling
—–Dyslexie: signaleren en interveniëren
—–Dyslexie bij Praktijk Merkelbach
—–Behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie in de zorg
—–Jesse heeft dyslexie
—–Zo leer je kinderen lezen en spellen (José Schraven)
—–Spellen met specht, deel 3
—–Verdiepingscursus lezen (leesspecialist)
—–Toch Nog Leren Lezen
—–Dyslexie bij comorbiditeit
—–Hart voor goed schrijfonderwijs

• Afwijkende mondgewoonten
—–Oro-myofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten en afwijkend slikken

• Preverbale logopedie
—–Prelogopedie: eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (basiscursus)
—–Prelogopedie: eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (vervolgcursus)
—–Flesweigeren

• Overig
—–Logopedie bij Downsyndroom
—–Leespraat: een doorgaande lijn naar lezen en praten bij kinderen met het Downsyndroom
—–Nederlands met Ondersteunende Gebaren – Peutermodule (NmG)
—–Sensorische informatieverwerking (diagnose- en behandelmodule)
       Mindfulness voor logopedisten
       STEM (Stijl Techniek Energie Mind)

Naast cursussen bezoek ik regelmatig symposiums en studiebijeenkomsten over verscheidende onderwerpen. Ik ben in het bezit van bedrijfshulpverlening.

Lidmaatschap
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Kwaliteitskring Land van Horne – nr. 125
Kwaliteitskring Dyslexie Nederweert – nr. 356
Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie (NVPL) regio Limburg

Registratie
Kwaliteitsregister Paramedici (KP) – nr. 29908763091
Register Medebehandelaar Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
NVLF Register Dyslexie
NVLF Register Preverbale logopedie
Kamer van Koophandel – nr. 14125758

logopedie ospel kim op t root