Skip to content

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie is bestemd voor baby`s en jonge kinderen die moeite hebben met:

 • drinken uit de borst
 • drinken uit de fles
 • eten van de lepel
 • overgang naar vaste voeding
 • kauwen
 • slikken
 • drinken uit de beker
 • controle van speeksel (overmatig kwijlen)

Uw kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding. De preverbaal logopedist heeft ervaring in het afbouwen van de sondevoeding.


Onderzoek

Voordat een behandeling start, spreekt de logopedist uitvoerig met u als ouder(s) / verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens doen we onderzoek naar de motoriek van de mond en beoordelen de gevoeligheid in en rondom de mond. Daarna zal de logopedist het eten en drinken observeren. Bijna altijd wordt bij dit onderzoek een video-opname gemaakt, zodat we nog nauwkeuriger kunnen kijken hoe het eet- en slikproces verloopt. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met u beslist of behandeling gewenst is en zo ja, in welke vorm. Een vroegtijdige start van de hulp kan veel problemen voorkomen en de ouder-kind relatie niet verstoren.


Behandeling

De behandeling en begeleiding is gericht op:

 • direct behandelen van uw kind
 • verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied
 • geven van adviezen en begeleiding aan u als ouder en uw directe omgeving

De behandeling vindt zoveel mogelijk thuis plaats, in een rustige en vertrouwde omgeving van ouders/verzorgers en kind.

Het uiteindelijke doel van de prelogopedische behandeling is dat het kind veilig en voldoende eet en drinkt, en er bovenal plezier aan voedingsmomenten beleefd wordt!

Voor meer specifiekere informatie over prelogopedie is er de website www.prelogopedie.nl.


Vergoeding

Preverbale logopedie (aan huis) valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt volledig vergoed.