Skip to content

Logopedie

Logopedie is voor iedereen die problemen ondervindt op het gebied van communicatie. Deze problemen kunnen zich voordoen op het gebied van:

Eten en Drinken, ook pré-verbale logopedie

kauwen / drinken / slikken / kokhalzen / verslikken

Afwijkende mondgewoonten

open mondgedrag / speen- en duimzuigen / overmatig speekselverlies / afwijkend slikgedrag

Gehoor

luister- en/of concentratieproblemen / luide stem / hoorproblemen / auditieve vaardigheden / auditieve verwerkingsproblemen

Spraak

uitspraak / slissen / stotteren / onduidelijk spreken / hoog spreektempo / nasale spraak / eentonige spraak / schisis / dyspraxie

Taal

taalbegrip / woordenschat / zinsbouw / taalgebruik / verhaalopbouw / meertaligheid / woordvinding / afasie / non-verbale communicatie

Adem / Stem

heesheid / verkeerd stemgebruik / keelklachten / ademproblemen / hyperventilatie / verkeerde spreekademhaling / globusgevoel / stemklachten door spreekberoep

Dyslexie

lees- en/of spellingproblemen